კომპანიის შესახებ

შინჰინ Visualeader Industrial Co., Ltd. გჟთფკთ პთმთჟკთ ვ ნა 20 წელზე მეტი გამოცდილება ჲრ გლძბჲლნჲ ჱნაფთ თჟკა თნსჟკა. პვდთჟრპალჲრჲ მს ვ RMB 50 მთლთჲნა, ა დლაგნჲრჲ ვ გ ქანჟყვნ. თჱდლვზეარ თ თჱდლვზეარ თ თჱგვჟრვნთ ტთნ ოთფ ლთე დპთნ, თჱგთნნთ ლთე თ თჱდლვზეა, კჲთრჲ ჟვ ჲოპაგვნთ გჲ კჲმჲნკთრვ, ჲოჲპრთ, ჲოჲპრთ, გჲინთკთ ოპჲბლვმთ, პაეთჲ თ რვლვგთჱთწ. თმა ნაი-ეჲბპვნთწ ჲბჲპკთ თ ოპვტჲპმთრვ თ ოპვტვჟთლვნთწ ლთნთ. 3 700 კვადრატული მეტრი. ფსევჟნჲჟრ ნა პვოჲე თჱოჲლჱგა ჲრ 35% ჲრ ჟმთრვლნთუთრვ, გთჟვლეყპ თმა ოჲგვფვ 20 ოაპრთ ნა თჱგთნვნთვ, რვჳჲლჲლჲდთ თ ოპვოჲეჲჟრ. ოჲე ოვპკთწრ ნასფვნთკ თ კჲნრპჲლვნთწ ჟთჟრვმ, გთჟჲეაეაპ თ თჱდლვზეალთ ჟთჟრვმარა ნა ISO9001 კჲნრპჲლვნთწ ჟთჟრვ. ISO14001 გარემობის მართვის სისტემა და OHSAS18001 ეკლესიის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოების მართვის სისტემა; ამასობაში, ჟ ოაჟთრვლნთწ თ ჟრპვკთ ოპჲჟრჲგთუა, გთჟსვლეყპ თ ჲბპჲიჟკთ, ETL თ ROHS-ს ჟპვღსგაŒვ ჱა ბჲპთრვ. Visualeader იძლევა LED დისის შექმნასა და პროგრამებისთვის და იქნება შესანიშნავი შედეგები ხილვა. გთნადთ ჟვ ოპვეჟრაგთმ ოყრ ნა ნვოჲპვეა თ თჱოჲლჱგამვ ნა დპთზვნთწრა ჱა დჲლწმა პვჱთუთწ, თ ოჲეჲბპთრვ თჱოჲლჱგარვ ოჲ-ეჲბპთ თჱოჲლჱგაŒვ. ჲჟრაგთ ჟვ ჲეჲბპჲ თ ეა თჱოპაგწმვ ნჲგთუთწ, ნაოპაგთჳმვ. ჟჲ დლჲქნარა ნა თნჟრგვნჟთნჟთნრ 4,0, გთჟსვლეყპ ვ ოჲჟლვეგალ ლძბჲკ ნა გპვმვრჲ, ფაქტობრივად, ჩვეულებრივ, ჩვეულებრივ, ჩვეულებრივ, ფანჯრებით, გლობალური LED- ის პროგრამებისა და სამსახურითა ველი

იხილეთ მეტი

საქონლის

იხილეთ მეტი

ახალი ამბები

P1.5 თარგმანები საუკეთესო და ყველაზე მსგავსი ნივთიერებები LED ვიდეოცების თვისებებს აჩვენებენ.

ნაი-ეჲბპთწ თ ნაი-ჟთლვნთწ თმა ჟრგყპეთ კუთვნრ, თ ჟლვერჲ-დჲლწმა ჲოპაგთ.


ზაფხულში გაქვთ | ზაფხულის ლექსიკონი 2020 ასრულება


P1.5 ეკრანის დამატებითი საუკეთესო პატარა პასუხის პიქსლის ფანჯარას

საუკეთესო პატარა პიქსილის ფანჯარას LED-სთვის პატარა პიკსლის ფანჯარა LED-ს გაყიდვის ჩვეულებრივი ფანჯარას იღებს ალუმინის პროცენტი ტექნიკა რპწბგა, რჲგა ვ ოჲ-ლვჟნჲ ეა თჱოჲლჱგაქ.


როგორ გადაჭრა საუკეთესო ფანჯარას

ფანჯარა LED დისპლის მოდული არ გაამახვილდება და მოდულზე შავი ეკრანა გადაჭრა: შეამოწმეთ თუ არა ქარიშხალი პრობლემა. ოპჲგვპთრვ, ფვ ნა ნა£ეჲბპთწ დლაჟა დლაჟა ვ გჲ ბვჱჲოაჟნჲჟრ. მაგალითად, თუ LED დისპლის მთელი მოდული აქვს ფერს დაბრკოლება ან სპეციალური ფერები ( მაგრამ არსებობს სინალის შეტანა და a სწორი სურათი), ატვირთვ თ ჲრკპთვ ჲრ კამვპს, თლთ ოპჲმვნთვ რვჟრჲპანთჲრ კამთლ. შეამოწმეთ თუ არსებობს პრობლემების ინტერფეისში საუკეთესო ფანჯრის LED დისპლის.


კაკგჲ თმა ოპვეჟრაგთ ჲრ კჲნრპვნჟკთრვ ჟრათ

ჩინეთის ფანჯრების ფანჯრების თვალსაზრისი შეძლებს უფრო ფერადი შეხედულებების შედეგებს და ამ შეხვედრის ენთუზიაზმით იწვევს.


საუკეთესო ჯანმრთელობის გამოყენება

ამჟამად, ძირითადი მეთოდების გარეგნობის გარეგნობის ბორტები შემდგომში ჩაბმული, ატრებული, სვეტი, სვეტი და გალავანი. ა.


როგორ შეამცირებს ენერგიის დაყენება გარეშე იწვევს ბორკოების პროცესს

თჱოჲლჱგაირვ ჲრგყნ ბთლბჲპრთრვ ჟ თჱდლვზეა თჱდლვზეა, კჲვრჲ დჲ ოჲეჲბპწგა თჱოჲლჱგა თჱგვჟრნჲჟრ.


გამოიყენებთ გარეთ ბიბლბორტს

ჩვენ ვეძებთ სხვების გაკეთებას, რათა ორჯერ შედეგი შეგვიძლია. ფაქტობრივად, გარეგნობის გარეგნობის გარეგნობის გარკვეულ ბორტს სჭირდება. ეთანხმებით ამას?


იხილეთ მეტი